• WARSZTATY

  Opcja I - Łączne korzyści z pracy. Polski Model Total Rewards - 31.05.2017

  • 08:30 - 09:00
   Rejestracja
  • 09:00 - 09:15
   Otwarcie warsztatów
  • 09:15 - 10:50
   Część I
   • Omówienie koncepcji łącznych korzyści z pracy
   • Przedstawienie 6 składowych modelu łącznych korzyści z pracy
   • Ćwiczenia praktyczne
  • 10:50 - 11:10
   Przerwa kawowa
  • 11:10 - 13:00
   Część II
   • Omówienie wybranych narzędzi nagradzania pracowników
   • Prezentacja „listy kontrolnej” narzędzi oraz omówienie jej zalet
   • Przykłady wykorzystania narzędzi Total Rewards (TR)
   • Ćwiczenia praktyczne
  • 13:00 - 13:45
   Lunch
  • 13:45 - 15:45
   Część III
   • Informowanie pracowników o łącznych korzyściach z pracy (Total Rewards Statement)
   • Ćwiczenia praktyczne
  • 15:45 - 16:00
   Podsumowanie i zakończenie