XII Krakowskie Forum Wynagrodzeń

29 - 30 maja 2017

31 maja - warsztaty (dzień dodatkowy)

Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora Aleksego Pocztowskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie