• WARSZTATY

  Opcja II - Systemy premiowania - 31.05.2017

  • 08:30 - 09:00
   Rejestracja
  • 09:00 - 11:10
   Część I
   • Premiowanie a motywowanie
   • Ustalenie podstawowych założeń systemu premiowania
   • Wybór kryteriów oceny wyników pracy
   • Określenie sposobu pomiaru wyników
  • 11:10 - 11:30
   Przerwa kawowa
  • 11:30 - 12:30
   Część II
   • Ustalenie mechanizmu naliczania premii
   • Wdrażanie systemu i bieżąca korekta zastosowanych rozwiązań
   • Systemy premiowania dla różnych grup zawodowych
  • 12:30 - 13:20
   Lunch
  • 13:20 - 16:00
   Część III
   • Ocena relacji między nakładami a korzyściami
   • Ocena sprawiedliwości zastosowanych rozwiązań
   • Wskaźniki efektywności wynagrodzeń